Κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα προβλήματα και τις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) κατέθεσε τους δικούς του προβληματισμούς και ερωτήματα.

Συγκεκριμένα θέσαμε το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν τα παράνομα καταλύματα και οδηγούν στην απώλεια θέσεων εργασίας καθώς και το all inclusive, πρακτική που μειώνει αρκετά τα τουριστικά έσοδα και πλήττει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις τουριστικές περιοχές.

Παράλληλα, επαναφέραμε το ζήτημα των τουριστικών ροών προς τα κατεχόμενα ζητώντας επίσημη ενημέρωση για το ύψος των εσόδων που χάνονται καθώς και για το ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αποτροπή του φαινομένου αυτού.

Τέλος, προτείναμε τη μείωση των τελών αεροδρομίου για τις πτήσεις προς Ελλάδα, με στόχο την διευκόλυνση των χιλιάδων συμπολιτών μας που σπουδάζουν ή εργάζονται εκεί. Για την συγκεκριμένη πρόταση θα ζητήσει το ΕΛΑΜ την αυτεπάγγελτη εξέτασή της από την σχετική επιτροπή.