Σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε, εκμεταλλευόμενοι τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το προσκύνημα στο Χαλά Σουλτάν, ερωτούσαμε κατά πόσο η Κυβέρνηση έχει αποδεχθεί τους εποίκους.

Η Κυβέρνηση αντί να μας απαντήσει με λόγια προτίμησε να μας απαντήσει με πράξεις.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταγγέλλει την απαράδεκτη αποδοχή της Κυβέρνησης να διέλθουν, έστω και για θρησκευτικούς σκοπούς, χωρίς κανένα έλεγχο έποικοι από τα οδοφράγματα, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Να υπενθυμίσουμε σε όλους, ότι ο εποικισμός ο οποίος διενεργείται σε κατεχόμενες περιοχές μετά από πολεμικές συρράξεις είναι έγκλημα πολέμου κατά το Διεθνές Δίκαιο (άρθρο 49 της συνθήκης της Γενεύης,1949), ως εκ τούτου κανείς δεν αδειοδοτείται να τους νομιμοποιεί και να τους αποδέχεται.

Επιπλέον να χρησιμοποιήσουμε και παλαιότερες δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3(2) του Νόμου αρ. 134(Ι)/2011, συνιστά ποινικό αδίκημα υπό κάποιες προϋποθέσεις η δημόσια επιδοκιμασία ή η υποβάθμιση των εγκλημάτων πολέμου όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ένα από τα οποία είναι και ο εποικισμός.»

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)