Προκαλεί το χθεσινό Δελτίο Τύπου του Κινήματός Αλληλεγγύη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει «δεν υπάρχει ούτε καλή Διζωνική, ούτε Διζωνική με σωστό περιεχόμενο, ούτε Διζωνική με κακό περιεχόμενο. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι μια λύση ξεπερασμένη, που δεν μπόρεσε για δεκαετίες να συμφωνηθεί και να εφαρμοστεί παρά τις συνεχείς τραγικές υποχωρήσεις της πλευράς μας».

Τότε αφού συμφωνεί, με τα όσα εδώ και καιρό δήλωσε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), ότι δηλαδή δεν υπάρχει ορθό, ούτε λάθος περιεχόμενο αλλά εκ των πραγμάτων η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι εσφαλμένη, θέτουμε τα πιο κάτω ερωτήματα:

– Γιατί αποδέχθηκε το κοινό ανακοινωθέν (13/02/17) του Εθνικού Συμβουλίου, στο οποίο αναφερόταν ότι «η επιδιωκόμενη λύση βασίζεται… στις κατά καιρούς ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου», δηλαδή στο πλαίσιο Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

– Γιατί υποστηρίζουν στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές, τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, που προτείνει Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με ορθό(;) περιεχόμενο, όπως αναφέρει στην πρόταση του για νέα(;) στρατηγική που κατέθεσε στο Προεδρικό και πιο συγκεκριμένα στην σελίδα 10.

Είτε κάποιοι εμπαίζουν τον λαό στην προσπάθειά τους να αδράξουν ψήφους, είτε δεν κατανοούν τι πράττουν; Πάντως τα Δελτία με τις πράξεις τους δεν συμβαδίζουν …

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)