Πραγματοποιήθηκε χθες,στο Προεδρικό Μέγαρο, συνάντηση με θέμα τη Λεωφόρο Τσερίου παρουσία του ΠτΔ, του Υπουργού Μεταφορών, του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Εσωτερικών,του Αρχηγού Αστυνομίας,του Δήμαρχου Στροβόλου και τους Επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων του Δήμου Στροβόλου. Παρών στη σημερινή συνάντηση ήταν και ο Επικεφαλής Επαρχιακός Λευκωσίας και Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου Γιώργος Χατζηιωάννου.
Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, μέσα στα πλαίσια της φροντίδας για την ευημερία του Στροβόλου, θεωρεί μεταξύ άλλων θεμάτων ως κύριο μέλημά του τη βελτίωση της Λεωφόρου Τσερίου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και ασφάλειας των κατοίκων, παράλληλα με την ανάπτυξη των καταστημάτων της περιοχής.
Για τον σκοπό αυτό προβήκαμε σε εισήγηση μέτρων τα οποία θα βοηθήσουν στην υλοποίηση και βελτίωση της κατασκευής της Λεωφόρου Τσερίου που εδώ και πολλά χρόνια χιλιάδες άνθρωποι ταλαιπωρούνται στη συγκεκριμένη Λεωφόρο. Η εισήγησή μας προέκυψε μετά από μελέτη, τόσο των σχεδίων που ετοιμάστηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, όσο και των αιτημάτων μερίδας επηρεαζόμενων πολιτών. Επίσης ενημερώσαμε τους κατοίκους, τους καταστηματάρχες, το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου καθώς επίσης και τον ΠτΔ.
Στη σημερινή συνάντηση αποφασίστηκε όπως γίνει ένας νέος σχεδιασμός της Λεωφόρου Τσερίου, που πλέον θα έχει δυο λωρίδες, πλατιά πεζοδρόμια, σκίαστρο και ποδηλατοδρόμο.