Στην Οίκου το Κίνημά μας τίμησε τον ήρωα της τουρκικής εισβολής Χαράλαμπο Κασπαρή. Ένας ακόμη νέος που τον μαύρο εκείνο Ιούλιο του 1974 έδωσε τη ζωή του για να υπερασπιστεί την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου μας. Στρατιωτικά άνηκε στο 251 ΤΠ. Στις 14 Αυγούστου 1974 ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, οι άνδρες του Τάγματος μαζί και ο Κασπαρής ενώ εβρίσκοντο στην περιοχή του Αγίου Χρυσοστόμου δέχτηκαν επίθεση από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής.

Έκτοτε αγνοείτο η τύχη του μέχρι το 2007 όταν έγινε η εκταφή των λειψάνων του.

Εκ μέρους του Προέδρου του ΕΛΑΜ στεφάνι κατέθεσε ο συντονιστής ΕΛΑΜ Σολέας, Αντώνης Αντωνίου ενώ εκ μέρους της ΕΟ ΕΛΑΜ Λευκωσίας η οργανωτική γραμματέας, Άντρη Σοφοκλέους.