Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη πήρε πριν απο ένα και πλέον χρόνο την απόφαση να μειώσει την θητεία στην Εθνική Φρουρά και να προσλάβει Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ) για την αναπλήρωση του κενού. Μάλιστα προέβαλε την απόφασή της αυτή ως ενίσχυση της ΕΦ με πλήρως επαγγελματικά στελέχη πράγμα που σύμφωνα με την ίδια θα έκανε την διαφορά.

Η αντιμετώπιση όμως του νέου αυτού ανθρώπινου δυναμικού που εισήλθε στην ΕΦ είναι τουλάχιστον αντιφατική, αφού από τη μια θεωρείται επαγγελματικό προσωπικό και από την άλλη ωμά το Υπουργείο Άμυνας, έχει δηλώσει πως στα 10 χρόνια οπότε και θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό τους δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη διάδοχη κατάσταση. Αυτό ήδη προκαλεί τριγμούς στον όλο θεσμό αφού η έλλειψη προοπτικής ήδη προκαλεί τάσεις φυγής, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα ήδη πενιχρά κίνητρα για εργασία στους ΣΥΟΠ.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δεν πρόκειται ούτε να χαϊδέψει αυτιά αλλά ούτε να δώσει κούφιες υποσχέσεις. Αλλά δεν είναι χάδι στα αυτιά η εκπόνηση ενός σχεδίου απορρόφησης μέρους των ΣΥΟΠ από την ΕΦ μετά το πέρας της δεκαετίας σε αντικατάσταση των ΕΠΥ Υπαξιωματικών που εκείνη περίπου την χρονική περίοδο θα αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται. Ούτε είναι χάδι στα αυτιά η μέριμνα για το προσωπικό σου, που θέλεις να σου αποδώσει τα μέγιστα, χωρίς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τι θα γίνει όταν παρέλθει η δεκαετία…

Μόνη έγνοια μας είναι η ανάπτυξη και διατήρηση της μαχητικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς σε υψηλά επίπεδα και αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν το σύνολο των μελών της έχει τα κίνητρα για να εκπληρώσει τις αποστολές που του ανατίθενται. Για το λόγο αυτό ήδη το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) επεξεργάζεται προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, ούτως ώστε οι καλύτεροι και πιο ικανοί, να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν στην Άμυνα της ημικατεχόμενής μας πατρίδας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)