Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) στηρίζει την δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας, αφού πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος πρέπει να έχει στήριξη από το κράτος.

Η Ναυτιλία είναι ένας ανερχόμενος κλάδος και μελλοντικά θα βοηθήσει σημαντικά τόσο την οικονομία όσο και την πατρίδα μας ευρύτερα.

Σωστή αξιοποίηση θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά μπορεί και να προσελκύσει στην Κύπρο, ως ενναλακτική επιλογή, για τους εξ Ελλάδος πλοιοκτήτες που εγκατάλειψαν τα ελλαδικά λιμάνια.

*Τοποθέτηση 14/07/17*
Χρίστος Χρίστου
Πρόεδρος
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)