Μετά από εκτεταμένη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το γνωστό θέμα της μετακίνησης του κρατούμενου κ. Νεοκλέους από τις Κεντρικές Φυλακές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μεταφορά του κατάδικου έγινε παράτυπα όπως άλλωστε αναφέρει η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή αλλά και η έκθεση της Νομικής Υπηρεσίας.

Είναι ξεκάθαρο μέσα από τον έλεγχο που έγινε, ότι παρέκαμψαν τον Ιατρικό Λειτουργό των Κεντρικών Φυλακών, που σύμφωνα με τον κανονισμό αυτός μπορεί να παραπέμψει σε ιδιωτική κλινική. Ενώ ερωτηματικά προκαλούν οι διαφορετικές αποφάσεις και από τα τέσσερα ιατροσυμβούλια που συστάθηκαν για το ίδιο θέμα, τα οποία καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα χωρίς να προκύπτουν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θέτει τον Υπουργό Δικαιοσύνης ενώπιον των βαρύτατων ευθυνών που του αναλογούν.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)