Κύπριος επιχειρηματίας, του οποίου οι επιχειρηματικές αλλά και επενδυτικές δραστηριότητες, τόσο του ιδίου όσο και της οικογένειας του δεν περιορίζονται μόνο στην Κύπρο, αλλά σε πολλές χώρες όπως οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι (BVI), η Αγγλία, Channel Islands, Ολλανδία, Ρουμανία, Λίβανο, Ελλάδα και ίσως και αλλού, διατάχθηκε με απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου να πληρώσει πέραν των 6,8 εκατομμυρίων ευρώ σε τράπεζα.

Τι έγινε;

Η ιστοσελίδα μας παρέλαβε από άγνωστο αποστολέα έναν χακί φάκελο. Εντός αυτού εντοπίσαμε έγγραφο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο διατάσσει την «ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΕ» και τον Κύπριο επιχειρηματία Κωνσταντίνο Λόρδου του Γεωργίου να καταβάλουν στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», το ποσό των έξι εκατομμυρίων οκτακόσιων δέκα εννέα χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (σεντς) ή αριθμητικά το ποσό των €6.819.049,19.

Από πού προκύπτει το ποσό;

Όπως σημειώνει το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην απόφασή του, το ποσό αυτό προκύπτει από «Σύμβαση Χορήγησης Πίστωσης σε ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό – με λίγα λόγια δάνειο – η οποία υπεγράφη την 21.12.2004 στην Αθήνα»

Η συμφωνία δανείου είχε υπογραφεί με την «CYPRUS POPULAR BANK CO LTD» (Πρώην Λαϊκή Τράπεζα (ΕΛΛΑΣ) για το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακόσιων χιλιάδων (4.800.000,00). Σύμφωνα με την απόφαση η «ΑΡΣΙΝΟΗ Α.Ε.» ως πρωτοφειλέτης και ο Κωνσταντίνος Λόρδος ως εγγυητής διατάσσονται να πληρώσουν την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. το ποσό των €6.819.049,19 πλέον εξόδων.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ελληνικού Δικαστηρίου η «ΑΡΣΙΝΟΗ Α.Ε.» και ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Λόρδος αναγνώρισαν την οφειλή τους προς την Τράπεζα με συμφωνία που υπέγραψαν την 27/06/2014, όμως παρέλειψαν να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να καταγγείλει την συμφωνία και να προχωρήσει στην έκδοση διαταγής πληρωμής για  €6.819.049,19 πλέον τόκων υπερημερίας και εξόδων.

ΠΗΓΗ

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε όλη την απόφαση του Δικαστηρίου.

Για το πιο πάνω θέμα το Κίνημα μας απέστειλε σχετική ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο.