Σκοπός του παρόντος Δελτίου Τύπου είναι να διορθώσει μια στρέβλωση, που πιθανό να δημιουργηθεί αναφορικά με το χθεσινό (13/02/17) κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, η κοινή ανακοίνωση δημιουργήθηκε με ομοφωνία ΟΛΩΝ των πολιτικών κομμάτων, ΠΛΗΝ του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), το οποίο επισημαίνουμε ότι δεν συμμετείχε στην συγκεκριμένη συνεδρία.

Αναγκαζόμαστε να προβούμε στην παρούσα διευκρίνιση, καθώς η ανακοίνωση αναφέρει ότι «Το Εθνικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η επιδιωκόμενη λύση βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όπως και τις κατά καιρούς ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου», δηλαδή στο πλαίσιο λύσης Ομοσπονδίας.

Μένει στην ιστορία η χθεσινή (13/02/17) κοινή ανακοίνωση, καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο με τον πιο επίσημο τρόπο, ότι ΟΛΟΙ αποδέχονται το πλαίσιο «λύσης» ομοσπονδίας, αντιφρονούντες και μη, με μοναδική εξαίρεση το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) που αποτελεί τη μόνη ατόφια αντιομοσπονδιακή φωνή.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)