Ακόμη μια φορά η εγκληματική πολιτική της Κυβέρνησης στο θέμα του ελέγχου των οδοφραγμάτων καταδικάζει στην οικονομική καταστροφή τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα.

Στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η πώληση τουρκικών γεωργικών προϊόντων στις ελεύθερες περιοχές που διοχετεύονται από τα κατεχόμενα.

Αδυναμία αποτελεσματικού ελέγχου των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων που πωλούνται στις λαϊκές αγορές της Κύπρου παραδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των Δήμων και των Κοινοτήτων. Παράλληλα οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών και των Υγειονομικών υπηρεσιών δήλωσαν πως δεν έχουν δικαιοδοσία επί των λαϊκών αγορών.

Όπως καταγγέλθηκε από εκπροσώπους παραγωγών και αγροτικών οργανώσεων η απουσία αποτελεσματικών ελέγχων στις λαϊκές αγορές από τους κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες επιτρέπει σε επιτήδειους να πωλούν ως κυπριακά προϊόντα φρούτα και λαχανικά που μεταφέρονται από τα κατεχόμενα και εισάγονται πολλές φορές από την Τουρκία. Τα προϊόντα αυτά  είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών αφού στην Τουρκία και στις κατεχόμενες περιοχές δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για την ποσότητα και την ποιότητα των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται. Την ίδια στιγμή, οι γεωργοκτηνοτρόφοι στις ελέυθερες περιοχές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές στην προμήθεια και χρήση φυτοφαρμάκων με ανάλογη αύξηση του κόστους παραγωγής.

Από την πλευρά του το τμήμα Γεωργίας του αντίστοιχου υπουργείου, παραδέχθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγέιται η σχετική νομοθεσία και έμποροι πωλούν φρούτα και λαχανικά που προμηθεύονται από την χονδρική, χτυπώντας τους παραγωγούς μέσω αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ δεν απέκλεισε πολλά από αυτά τα προϊόντα να προέρχονται από τα κατεχόμενα.

Ο βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), Λίνος Παπαγιάννης, ζήτησε όπως οι Δήμοι και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι των παραγωγών και των καταναλωτών εφαρμόζοντας συχνούς και αποτελεσματικούς ελέγχους στις λαϊκές αγορές. Οι ελάχιστοι επιτήδειοι δεν μπορούν να πλήττουν την μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών και εμπόρων που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ενώ καμία δικαιολογία δεν είναι αρκετή όταν τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Επιπλέον, η ανυπαρξία οποιουδήποτε ελέγχου στο τι εισέρχεται μέσω των οδοφραγμάτων, φέρει καίριο πλήγμα κατά της πρωτογενούς παραγωγής του τόπου μας οδηγώντας στην οικονομική καταστροφή γεωργούς και κτηνοτρόφους.