Συνάντηση με τον Συντονιστή της Επιτροπής Εμπορικής Ανάπτυξης του Λιμανιού Λάρνακας, κ. Γιώργο Κατωδρύτη είχε ο Δημοτικός Σύμβουλος του Ε.ΛΑ.Μ. στη Λάρνακα Σωτήρης Ιωάννου. Ο κ. Κατωδρύτης εξέφρασε τις ανησυχίες των εταιρειών που είναι σήμερα οι κυριότεροι χρήστες του Λιμανιού της Λάρνακας όσο αφορά το Σχέδιο που παρουσιάστηκε για την ενιαία ανάπτυξη Λιμανιού και Μαρίνας.

Ανταλλάξαμε απόψεις και ενημερωθήκαμε πλήρως για τις επιπτώσεις του αποκλεισμού της εμπορικής δραστηριότητας στο Λιμάνι της Λάρνακας. Χωρίς υποσχέσεις και μεγάλα λόγια το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δεσμεύτηκε πως θα μελετήσει όλα τα δεδομένα που έχει στα χέρια του και σύντομα θα προχωρήσει στην αναλυτική παρουσίαση της θέσης του.

Σε πρώτο στάδιο όμως θεωρούμε λανθασμένη την μονόπλευρη ανάπτυξη της περιοχής. Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής δεν θα πρέπει να αποκλείει την εμπορική δραστηριότητα του Λιμανιού.