Η καταβολή της κατακεφαλήν επιδότησης από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) στους αιγοπροβατοτρόφους απασχόλησε την επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να έχει πάγια θέση επί του θέματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, περίπου 2000 αιγοπροβατοτρόφοι θα λάβουν επιδότηση, η οποία ανέρχεται στα 12 ευρώ ανά ζώο. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αιγοπροβατοτρόφων τα χρήματα που θα λάβουν δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες τους σε ζωοτροφές και σε άλλα αναγκαία είδη. Διαμαρτυρήθηκαν για την καθυστέρηση της καταβολής της αφού ανέμεναν να την λάβουν εδώ και πολλές εβδομάδες με το ποσό της επιδότησης, έστω και αν είναι μικρό, να είναι απαραίτητο για να συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι του ΚΟΑΠ και του αρμόδιου υπουργείου δεσμεύτηκαν ότι εντός το πολύ 10 ημερών θα καταβληθεί η σχετική επιδότηση στους δικαιούχους. Επίσης, δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί δυνατό να λάβουν την κατακεφαλή επιδότηση και οι 150 περίπου αιγοπροβατοτρόφοι που προχώρησαν σε απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου σε ημερομηνία εκτός της προβλεπόμενης από τον σχετικό κανονισμό. Όσον αφορά το μικρό ποσό της επιδότησης, παρέθεσαν ως δικαιολογία το γεγονός ότι αυτό το κονδύλι είναι από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζεται από δικά της όργανα το ύψος που θα λάβει η κάθε χώρα.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο θεωρεί ;ότι το ποσό που αντιστοιχεί στην κατακεφαλήν επιδότηση είναι πολύ μικρό για να καλύψει έστω μέρος των πάγιων εξόδων των αιγοπροβατοτρόφων. Η επιδότηση αυτή είναι μεν από ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά ο καθορισμός δεν γίνεται ερήμην των εκπροσώπων των χωρών μελών. Το Υπουργείο Γεωργίας οφείλει να πράξει ό,τι μπορεί ούτως ώστε στο μέλλον η Κύπρος να εξασφαλίσει μεγαλύτερο ποσό για την κατακεφαλή επιδότηση των αιγοπροβάτων του τόπου μας. Τέλος, ελπίζουμε η επιδότηση να καταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος των 10 ημερών όπως δεσμέυτηκαν οι εκπρόσωποι του ΚΟΑΠ ενώπιον της επιτροπής.