Σήμερα στην Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, συζητήθηκε η ανάγκη άρσης της ισχύουσας διάκρισης, η οποία δημιουργήθηκε από τη μη ένταξη όλων των πελατών της ΑΗΚ οι οποίοι πάσχουν με πολλαπλή σκλήρυνση, στην ειδική διατίμηση 08.

Μετά από απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, από την 1η Δεκεμβρίου 2016, δύο νέες κατηγορίες πελατών της ΑΗΚ εντάχθηκαν στην ειδική διατίμηση 08. Πιο συγκεκριμένα οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα διακίνησης και τα άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκα σκλήρυνση) και είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Συμφωνούμε ότι αυτή η διατίμηση πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση και βεβαίως να σταματήσει αυτή η διάκριση, εντάσσοντας τους στην ειδική διατίμηση 08.

Το γεγονός ότι η ΑΗΚ ανέφερε σήμερα ότι ενώ οι δικαιούχοι της ειδικής διατίμησης 08 ανέρχονται στις 44 χιλιάδες και μόνο 17,500 από αυτούς έχουν αιτηθεί ένταξη στη διατίμηση αυτή, θα πρέπει να προβληματίσει όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θα πρέπει να δηλώσουμε ότι συμφωνούμε με την εισήγηση του εκπροσώπου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ότι θα πρέπει να μπουν και εισοδηματικά κριτήρια, βάση μάλιστα και ευρωπαϊκών οδηγιών. Η παροχή του ΕΕΕ δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες που έχει δημιουργήσει η κρίση, την οποία καλείτε ο λαός να πληρώσει.