Σήμερα στην επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Βουλευτής Αμμοχώστου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), Λίνος Παπαγιάννης, εξέφρασε την θέση του Κινήματός μας, ότι είναι υπέρ της νέας νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόσουν την νομοθεσία, καταπολεμώντας την αδήλωτη εργασία, που βάση καταγγελιών αφορά κυρίως υπηκόους τρίτων χωρών.

Στο δεύτερο θέμα που αφορούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά, οι παρευρισκόμενες οργανώσεις εξέφρασαν έντονα παράπονα για την απουσία του κράτους και την άμεση ανάγκη στήριξης αυτών των ατόμων , καθώς επίσης και την επιβεβλημένη ανάγκη ανεξαρτητοποίησης από τις οικογένειες τους, χωρίς όμως να δέχονται την μετακίνηση τους σε ψυχιατρικές κλινικές, μια τοποθέτηση η οποία μας βρίσκει σύμφωνους. Η δική μας θέση, ως Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα, είναι ότι η στήριξη και η ενίσχυση αυτών των ατόμων πρέπει να είναι δεδομένη από το κράτος. Σε σχέση με το θέμα μάλιστα, ο Βουλευτής Αμμοχώστου του Κινήματός μας ζητήσε να υπάρξει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τα σχέδια και την στρατηγική που έχει το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον επισήμανε την ανάγκη για άμεση εμπλοκή του Υπουργείου Οικονομικών, όσο αφορά τους προϋπολογισμούς των τριών προαναφερθέντων Υπουργείων για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Τέλος, στο τρίτο θέμα της Επιτροπής, για την ανάγκη δημιουργίας κέντρων φιλοξενίας ενήλικων ατόμων με ειδικές ανάγκες και την ενίσχυση των υφιστάμενων κέντρων, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Όπως και οι γονείς, έτσι και εμείς ως Κίνημα, είμαστε αντίθετοι στην μετακίνηση αυτών των ατόμων σε νέα υποστατικά, ενώ θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και με ειδικευμένο προσωπικό.