Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζει τις εξελίξεις στο θέμα του Φυσικού Αερίου και την αδειοδότηση εταιριών για τα τεμάχια 6, 8, 10.

Εμείς τονίζουμε ότι το Φυσικό Αέριο μπορεί να αναβαθμίσει την γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, δίνοντας μας την απαραίτητη ισχύ στο πολιτικό τραπέζι. Φθάνει εμείς να εκμεταλλευτούμε σωστά τον συγκεκριμένο παράγοντα και να κάνουμε τις σωστές κινήσεις.

Αναμένουμε οι μελλοντικές κινήσεις για τα ενεργειακά μας θέματα να προχωρούν με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον και όχι το οικονομικό συμφέρον.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)