Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο (52) της εφημερίδας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου με πολλά επίκαιρα θέματα για το κυπριακό, την κοινωνία και γενικότερα για όλα τα θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό της Κύπρου.

Ζητήστε από τις Επαρχίες την εφημερίδα ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ, την εφημερίδα που γράφει τις αλήθειες.