Η θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) ήταν και είναι η πλήρης κατάργηση του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, μια θέση την οποία στηρίξαμε και στην ολομέλεια, χωρίς να παρεκλίνουμε καθόλου της προεκλογικής μας δέσμευσης, γι αυτό δεν στηρίξαμε καμία εκ των άλλων προτάσεων. Δεν νοείται ο λαός να πληρώνει ένα φόρο αντισυνταγματικό όλα αυτά τα χρόνια και να συνεχίζεται με την ανοχή της Βουλής, με αντίκτυπο κυρίως τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

]]>