Το συνολικό ποσό των €40 εκατ. έλαβε από το Κράτος ως αποζημίωση, από το 2006 μέχρι το 2013, η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων Hermes Airports Ltd, λόγω της λειτουργίας του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.
 
Τα σχετικά στοιχεία κοινοποίησε στη Βουλή, με επιστολή του, ημερομηνίας 23/11/2015, ο υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, τονίζοντας ότι η πρόνοια για αποζημιώσεις προβλέπεται στη συμφωνία παραχώρησης των αεροδρομίων και αφορά τους επιβάτες που ταξιδεύουν μέσω του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.  
 
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Δημητριάδης, το ποσό που αφαιρέθηκε από το μεταβλητό τέλος παραχώρησης που καταβάλλεται από την εταιρεία Hermes Airports Ltd προς το Κράτος, ως αποζημίωση λόγω της λειτουργίας του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παραρτήματος 23 της συμφωνίας παραχώρησης, είναι όπως φαίνεται παρακάτω:  
 
Το 2006, που υπογράφηκε η συμφωνία παραχώρησης των αεροδρομίων, το ποσό της αποζημίωσης προς την εταιρεία Hermes Airports Ltd ανήλθε στα €1.107.199, το 2007 στα €4.912.344 και το 2008 στα €5.782.382. Από το 2009 μέχρι και το 2013 το ετήσιο ποσό της αποζημίωσης ήταν σταθερό στα €5.625.000 και ανήλθε συνολικά στα €28.125.000. Ο κ. Δημητριάδης δεν αναφέρει στην επιστολή του το ποσό της αποζημίωσης για το έτος 2014.  
 
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι, με βάση τα όσα δημοσιεύουν τα τουρκο»κυπριακά» ΜΜΕ, υπερδιπλασιάστηκε, τα τελευταία 10 χρόνια, ο αριθμός των επιβατών που χρησιμοποιούν το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο του ψευδοκράτους ξεπέρασαν τα τρία εκατ. κατά το 2015.  Και όμως εμείς έχουμε τα οδοφράγματα ανοικτά. Ανάξιοι ηγέτες στο απόγειό τους.
 ]]>