Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Συμμαχία Πολιτών σχετικά με την ενδεχόμενη «ένταξή» της σε Ευρωπαϊκή Ομάδα, δημιουργούνται ηθελημένα κατά την άποψή μου, λάθος εντυπώσεις σχετικά με την ουσία του όλου θέματος.

Εάν δεν είναι ηθελημένη παραπληροφόρηση που γίνεται στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου, τότε σημαίνει ότι η Συμμαχία Πολιτών αδυνατεί να αναγνωρίσει τις διαφορές μεταξύ Πολιτικής Ομάδας και Πολιτικού Κόμματος. Άρα μπαίνει σε ένα πολιτικό παίγνιο ευρωπαϊκού επιπέδου στα τυφλά.

Πολιτική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η συμμαχία Ευρωβουλευτών ή Πολιτικών Κομμάτων με συναφή ιδεολογία και περιορίζονται οι δραστηριότητές της αυστηρά εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξ όσων γνωρίζω, η Συμμαχία Πολιτών δεν έχει Ευρωβουλευτές, άρα δεν δύναται να ενταχθεί σε Πολιτική Ομάδα.

Παράλληλα με τις Πολιτικές Ομάδες λειτουργούν και τα Πολιτικά Κόμματα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που δεν είναι Ευρωβουλευτές αλλά και εθνικά κόμματα. Άρα η Συμμαχία Πολιτών, πρέπει να μάθει ότι το European Democratic Party, όπως λέει και το όνομά του, είναι κόμμα και όχι ομάδα.

Η «Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη» (ALDE) είναι Πολιτική Ομάδα που δραστηριοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι υπέρμαχος της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς, της νεοφιλελεύθερης οικονομίας, καθώς και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στην ALDE συμμετέχει και το Πολιτικό Κόμμα με την επωνυμία «European Democratic Party» στο οποίο θέλει να ενταχθεί το κόμμα του κυρίου Λιλλήκα.

Άρα σε ένα Δελτίο Τύπου εντοπίζουμε άγνοια ή ηθελημένη παραμόρφωση της αλήθειας, για να αναβαθμιστεί το κατόρθωμα της Συμμαχίας Πολιτών και το πιο βασικό εντοπίζουμε ψέματα όσον αφορά την υποτιθέμενη σύγκλιση για το Κυπριακό. Σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10.2.2015 σχετικά με τους Ασσιώτες αγνοούμενους στο Ορνίθι, η ALDE κατέθεσε κείμενο (B8-0155/2015) στο οποίο ζητούσε η λύση για την διαίρεση (όχι εισβολή και κατοχή) της Κύπρου είναι ένα δικοινοτικό ομοσπονδιακό κράτος.

Σημειώνεται επίσης, ότι το κόμμα στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί η Συμμαχία Πολιτών έχει λάβει από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους γύρω στα 3,5 εκ. ευρώ. Σίγουρα εάν δεν υπάρχει ταύτιση στο Κυπριακό, υπάρχουν αρκετοί άλλοι λόγοι για ένταξη στο συγκεκριμένο κόμμα.

 

Ανδρέας Γιαλλουρίδης

Πολιτικός Σύμβουλος – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στέλεχος

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

]]>