Έχοντας μελετήσει τις απαράδεκτες αναφορές που περιέχονται στο τουρκικό έγγραφο, η Κυπριακή Δημοκρατία διά του Μονίμου Αντιπροσώπου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προέβη σε σειρά, νέων, διαβημάτων προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης, καταγγέλλοντας την προκλητική στάση της Τουρκίας.

Αυτό αναφέρεται σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην οποία επισημαίνεται πως η Κύπρος ζήτησε όπως στο εξής «η Δήλωση της τρίτης χώρας να κατατίθεται έγκαιρα και σίγουρα προ της Συνεδρίας του Συμβουλίου Σύνδεσης, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα μελέτης του κειμένου και προετοιμασίας αντίδρασης από πλευράς της ΕΕ εκεί και όπου απαιτείται».

Η Κυβέρνηση διαμήνυσε προς την ΕΕ ότι οι τουρκικές θέσεις, ως αυτές καταγράφονται στο έγγραφο της Τουρκίας θα πρέπει να εξεταστούν από τα αρμόδια θεσμικά κοινοτικά όργανα, προσθέτει ο Εκπρόσωπος, «ώστε η προκλητική αυτή συμπεριφορά της Τουρκίας να αντανακλάται στη φετινή Έκθεση Προόδου της χώρας».

Συνεχίζοντας ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξηγεί πως «οι απαράδεκτες τουρκικές τοποθετήσεις είναι ενδεικτικές των πραγματικών προθέσεων της Άγκυρας που αγνοεί τις υποχρεώσεις που η ίδια ανέλαβε έναντι της ΕΕ όταν ξεκινούσε την ενταξιακή της διαδικασία». Μία διαδικασία, τονίζει, η οποία είναι διακυβερνητική και προαπαιτεί σε κάθε στάδιό της τη σύμφωνο γνώμη και των είκοσι οχτώ Κρατών Μελών, «εκλιπόντων» και μη.

Πέραν των διαβημάτων διά του Μονίμου Αντιπροσώπου, η Κυβέρνηση απέστειλε διά του Υπουργού Εξωτερικών, Ιωάννη Κασουλίδη, επιστολή προς την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ, Βαρώνη Ashton, στην οποία δηλώνει ότι δεν θα συγκατανεύει στη σύγκληση οποιουδήποτε Συμβουλίου Σύνδεσης στο μέλλον αν δεν γνωστοποιείται εκ των προτέρων το περιεχόμενο της τουρκικής δήλωσης και στη συνέχεια αναλόγως του περιεχομένου να συγκατατίθεται ή μη στη σύγκληση του Συμβουλίου Σύνδεσης.

Οι αδέξιοι κυβερνώντες μας, αφήνοντας εκτεθειμένο τον λαό και τα δίκαια της πατρίδας μας, συνεχίζουν να στρουθοκαμηλίζουν μπροστά στην μόνιμη αδιαλλαξία της κατοχικής Τουρκίας, η οποία συνεχίζει τα παιχνίδια προβολής, αποδεικνύοντας συστηματικά εμπράκτως τις πραγματικές της προθέσεις, ενώ σε καμία των περιπτώσεων δεν μοιάζει να πτοείται από επιπλήξεις.

Δεδομένων των γεγονότων, επιβεβλημένη μοιάζει πλέον η αποχώρηση από τις δήθεν διαπραγματεύσεις και η επανατοποθέτηση του Εθνικού μας προβλήματος στις ορθές του βάσεις, ούτως ώστε με πραγματική Εθνική πολιτική να τεθεί η Τουρκία προ των ευθυνών της.

]]>